..കെ എസ് ടി എ യില്‍ അണിചേരൂ,പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാവലാളാകൂ.‌‌‌‌‌നവകേരളസൃഷ്ടിക്കായി ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം CMDRF ലേക്ക് നല്‍കൂ,,
OBC prematric LAST DATE 10/10/2018...Minority Pre Matric scholarship 2018-19 application last date 15/10/2018..MEDISEP DATE EXTENDED TO 15/11/2018..
Showing posts with label FORMS. Show all posts
Showing posts with label FORMS. Show all posts

14 Jan 2018

LTC (Leave travel concession)

അധ്യാപകര്‍ക്ക് LTC എടുക്കാന്‍ സമയമായി...ഇപ്പോഴേ യാത്ര പ്ലാന്‍

ചെയ്താലേ വേനലവധിക്ക് സുഖകരമായ യാത്ര സാധ്യമാകൂ..
 

കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ജിവനക്കാര്‍ക്കും,അധ്യാപകര്‍ക്കും 2011 ലെ 

ശമ്പളപരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരം(GO(P) No 85/2011 dt 26/02/2011)  

കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരിക്കല്‍ വിനോദയാത്ര പോകാന്‍ യാത്രാക്കൂലി 

അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.. GO(P) 05/2013 fin dt 02/01/2013 എന്ന ഉത്തരവിലൂടെ 

സര്‍ക്കാര്‍ LTC യുടെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു..

 എയിഡഡ് സ്കൂളിലെയും കോളേജിലേയും അധ്യാപകര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ 

ഫുള്‍ടൈം ജീവനക്കാര്‍ക്കും (ലോക്കല്‍ ബോഡി ജീവനക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) LTC  

ക്ക് അര്‍ഹതയുണ്ട്.പതിനഞ്ച് വര്‍ഷം സര്‍വ്വീസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവരാകണം 

അപേക്ഷകര്‍


കൂടുതല്‍ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കും അപേക്ഷാഫോറത്തിനും

 ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യൂ

25 Sep 2017

14 Feb 2017

STATUTORY PENSION OPTION FORM AND ORDER HERE

 SLI 
ADMISSION FORM HERE
 INSTRUCTION TO FILL HERE
CLAIM FORM HERE


22 Oct 2015

വോട്ടര്‍ പട്ടികയിലെ നിങ്ങളുടെ ക്രമനമ്പര്‍ അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ
പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റ്  അപേക്ഷഫാറം  PDF

15 May 2015

CONDUCT CERTIFICATE ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയര്‍...
സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ തയ്യാറാക്കിയത്  നെടുമങ്ങാട് ഉപജില്ലയിലെ പറണ്ടോട് ഗവ,എല്‍ പി എസ് അധ്യാപകന്‍ മണിലാല്‍ ജി,,
CLICK HERE

1 Dec 2012

NOC format for PSC
TREASURY FORMS
(Last updated on 01-04-2015)

 1. Form D (FINAL/ ADVANCE PAYMENT FROM G P F ACCOUNT) DOWNLOAD

 2. Form A (FBS) DOWNLOAD

 3. NEW GPF BILLS AND FORMS DOWNLOAD 

 4. NEW GPF CALCULATOR DOWNLOAD

 5.  New GPF Forms PDF file DOWNLOAD
 6. Form 70 N( Court Fee refund order) DOWNLOAD
 7. Form TR.12 (Challan Form) DOWNLOADForm TR.12(Challan Form) Excel format DOWNLOAD
 8. Form D (GPF withdrawal) DOWNLOAD
 9. Form 49 (Refund Payment order) DOWNLOAD
 10. Form 62 (Order of Payment) DOWNLOAD
 11. Form 68 (Order of Payment) DOWNLOAD
 12. Form 108 (Bill for Grand in Aid) DOWNLOAD
 13. Form TR.47 (TA Bill of Gazetted Officers) DOWNLOAD
 14. Form TR.56 (TA Bill of Non-Gazetted ) DOWNLOAD
 15. Form TR.59 (Contingent/Grand in Aid/Scholarship) DOWNLOAD
 16. Form TR.59 C (Common Bill From for All ) DOWNLOAD
 17. Form TR.60 (Abstract Contingent Bill) DOWNLOAD
 18. Form TR.61(Fully vouched Contingent bill) DOWNLOAD
 19. Form TR.65 DOWNLOAD
 20. Form TR.81 (Pensioners Bill) DOWNLOAD
 21. Form TR.114 (Claiming Scholarship) DOWNLOAD
 22. Form TR.51A(Detailed Pay Bill of NGO) DOWNLOAD
 23. PD Cheque DOWNLOAD
 24. Form TR.42 (for Miscellaneous payments) DOWNLOAD
 25. Form TR.47( TA Bill of Gazetted Officers) DOWNLOAD
 26. Form TR.46 Gazetted officers Pay etc.(Editable PDF File).DOWNLOAD
 27. SAVINGS BANK Forms

  a. Application to open a Treasury Savings Bank Account
  DOWNLOAD

  b. SB Form N0.22 - Form of Nomination DOWNLOAD.

  FORM T.R 83 B Letter of undertaking for pension through PTSB account DOWNLOAD
 28. Form TR.43 Statement of Rent recovered from pay bills DOWNLOAD
 29. Form TR.103 Letter of Authority DOWNLOAD
 30. Form TR.104 Statement of deductions towards PF to be furnished along salary bill(Revised as per GO(P) No.152/2009/Fin dated 24/04/2009  DOWNLOAD
 31. 5% Revision for pensioners who retired from 01.03.2002 to 30.06.2004 DOWNLOAD
 32. All LSG Institutions forms and  GO (P) No. 516/2004/Fin dt 03/11/2004 DOWNLOAD
 33. SIMPLE EXCEL FORM 16, 10E 2013-14 or IT Calculator DOWNLOAD
 34. PROFORMA FOR SDO’s PERSONAL DETAILS DOWNLOAD
 35. DCRG Nomination form Form No.4B (Having Family) DOWNLOAD
 36. DCRG Nomination form Form No.4D (Having no Family)DOWNLOAD
 37. HBA Application forms DOWNLOAD
 38. Application for Drawal of Pension Through Selected Banks PDF File WORD File
 39. Salary Certificate PDF Format, WORD format(Editable) 
 40.  Fixation Due to Promotion (As per 28A) PDF Format
 41. Common Bill form TR59(C) 
 42. IT Calculator 1 (Excel) DOWNLOAD
 43. IT Calculator 2 (Excel) DOWNLOAD