..കെ എസ് ടി എ യില്‍ അണിചേരൂ,പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാവലാളാകൂ.‌‌‌‌‌

PRY HM

.OBC pre matric second benificiary list published...update bank before may 31//USS RESULT PUBLISHED....DA Arrear merging to GPF time extended upto oct 31

20 May 2016

7 May 2016

ഇത് വരെ പി എഫി ല്‍ ലയിപ്പിക്കാത്ത ഡി എ ,ഒക്ടോബര്‍ 31 നു മുമ്പായി പി എഫില്‍ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ്  ഇവിടെ

28 Apr 2016

DEd(TTC) course 2016 application invited last date 20.5.2016 notificaton

CLICK HERE    

LIST OF SCHOOLS  
NATIONAL ICT AWARD FOR TEACHERS  DETAILS

22 Apr 2016

SSLC Result Analyser
A comprehensive result analysing application

 TSNMHS Kundurkunnu,(Cherpulassery,  Mannarkkad..PALAKKAD)  യിലെ പ്രമോദ് മൂർത്തി  സർ തയ്യാറാക്കിയ SSLC ഫലം സമഗ്രമായി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ,,,സ്കൂളുകൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ,,

ഓപ്പണ്‍ ഓഫീസ് or ലിബ്രെ ഓഫീസ് എന്നീ ലിനക്സ് ഓഫീസ് സ്യൂട്ടുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു അപ്ലികേഷന്‍ ആണ്  ഇത്. SSLC ഫലം സമഗ്രമായി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായാണ് ഇത് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഉബുണ്ടുവിന്റെ എല്ലാ വേര്‍ഷനുകളിലും ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കും.(Windows ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയില്ല).

APPLICATION            HOW TO WORK

5 Apr 2016

 NMMS Scholarship 2016 guidlines HERE

ഏപ്രിൽ മാസത്തെ സാലറി യിൽ ലോൺ തിരിച്ചടവ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് 

 CLICK HERE

3 Apr 2016

 TVM dt Primary HM transfer list provisional CLICK HERE

GENERAL TRANSFER Provisional list  publishedCLICK HERE

25 Mar 2016

മെഡിക്കൽ റീ ഇംബെർസ്മെന്റ്  ,പ്രൈവറ്റ് ആശു പത്രികളെ ഉള്പെടുത്തിയ ലിസ്റ്റ് CLICK HERE

19 Mar 2016

സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിന് പുറമെയുളള ബില്ലുകളും ട്രഷറിയില്‍ ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ശമ്പള ബില്ലുകള്‍ പോലെ ഇവയും ഡി.ഡി.ഒ മാര്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിലേക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി നല്‍കണം. ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത പകര്‍പ്പും ഇലക്ട്രോണിക് ബില്ലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം. മാര്‍ച്ച് 31 ന് ശേഷം ഫിസിക്കല്‍ ബില്ലുകള്‍ ട്രഷറികളില്‍ സ്വീകരിക്കില്ല. പുതിയ സംവിധാനം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി ആറ് മാസത്തേക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ബില്ലുകള്‍ക്കൊപ്പം ഫിസിക്കല്‍ ബില്ലുകളും സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

17 Mar 2016

BROAD BAND CONNECTION TO SCHOOL CAMPUS THROUGH RAILTEL VPN CIRCULAR

ONLINE TRANSFER FOR TEACHERS TIME SCHEDULE  EXTENDED CLICK HERE

15 Mar 2016

സ്കൂളുകളിൽ പിരിവ് പാടില്ല സർകുലർ  CLICK HERE

14 Mar 2016

HM/AEO Transfer 2016-17        last date 20/04/2016     CLICK HERE

13 Mar 2016

നിങ്ങളുടെ  സമീപ സ്കൂളിന്റെ  വിശദ വിവരം  അറിയാൻ ,ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ   ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു

7 Mar 2016

USS Answer KEY CLICK HERE
USS 2016 Answer KEY Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu

Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
USS 2016 Answer KEY CLICK HERE Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu

Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
USS 2016 Answer KEY CLICK HERE Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu

Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
USS 2016 Answer KEY CLICK HERE Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu

Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
USS 2016 Answer KEY CLICK HERE Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu

Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
USS 2016 Answer KEY CLICK HERE Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu

Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu

21 Feb 2016

PAY FIXATION modification/erratum  ORDER     CLICK HERE

UNDERTAKING FORM   CLICK HERE


Pension revision  clarification  CLICK HERE  

PROFORMA         PROFORMA FOR BANKS


SSLC IT EXAM SOFTWARE MODIFICATION CLICK HERE

 

16 Feb 2016

Direction to use spark application for pay fixation CIRCULAR


 PAY FIXATION SPARK TUTORIAL CLICK HERE

10 Feb 2016

National Food security act.instruction for noon feeding ORDER

HSS daily wages trs .. wages enhanced  ORDER

9 Feb 2016

INCOME TAX SOFTWARE BY AL RAHMAN CLICK HERE

TAX SOFTWARE working both  windows  and ubuntu (download and use) CLICK HERE

5 Feb 2016

GENERAL TRANSFER FOR TEACHERS 2015-16 
application invited ............ LAST DATE 20.02 2016
ORDER
INCOME TAX TDS ....Submitting self declaration and form CLICK HERE

31 Jan 2016

LSS exam conducting instructions CLICK HERE

USS മാതൃകാ പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പര്‍,ഉത്തരസൂചിക

USS 1  USS 2

 ഓഫീസിൽ ഫയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച സർകുലർ  here
KERALA SCHOOL KALOLSAVAM cash award for SC students ORDER

NOONMEAL COOK ONAM ALLOWANCE REVISED ORDER CLICK HERE

28 Jan 2016

SSLC 2016 TIME TABLE     CLICK HERE
  
rashtreeya indian military college entrance exam NOTIFICATION

AIDED SCHOOL HM PROMOTION 28 A option date CIRCULAR 
HSS MODEL EXAM TIMETABLE CLICK HERE

25 Jan 2016

സംസ്ഥാന   കലോത്സവം 
ആലപ്പുഴ  ഗവ .ഗേ ൾ സ്  HSS
ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക്  സമീപം
2016  Jan  30.31 

 ജനുവരി  30
കവിതാലാപനം ,പ്രസംഗം ,കഥാരചന ,,കവിതാരചന ,,ലേഖനം ,,പെൻസിൽ ഡ്രായിങ് ,,മാപ്പിളപ്പാട്ട്
മറ്റിനങ്ങൾ  ജനുവരി  31 നു
PAY FIXATION SOFTWARE by safeek MP  CLICK HERE

SOFT WARE USER GUIDE CLICK HERE

ANDROID mobile  APPS CLICK HERE


Transfer of Panchayath school teahers ORDER 

21 Jan 2016