. കെ എസ് ടി എ യില്‍ അണിചേരൂ,പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ രക്ഷിക്കൂ.|ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇന്റന്റ് ഇനിയും സമര്‍പ്പിക്കാത്ത സ്കൂളുകള്‍ 16.4.2014 നു മുമ്പായി ഇന്റന്റ് സമര്‍പ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നd ഡി പി ഐ ഉത്തരവ്|സ്പാര്‍ക്കില്‍ ഇനിയും ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ എന്റര്‍ചെയ്യാന്‍ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കില്‍ഫോം 1 പൂരിപ്പിച്ച് എല്ലാ വിവരങ്ങളും 15.4.2014 നു മുമ്പായി സ്പാര്‍ക്കില്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യണം|2013-14 വര്‍ഷത്തെ ഓണ്‍ലൈന്‍ അന്തര്‍ജില്ലാ സ്ഥലംമാറ്റം അവസാന തീയതി 26.4.2014|OBC Prematric അര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു see pre matric site
 SSLC RESULT 2014SITE 1
 SITE 2
 SITE 3
SITE 4 

SSLC പരീക്ഷാഫലമറിയാനായി ..ആറ്റിങ്ങല്‍ ഉപജില്ലയിലെ സ്കൂള്‍ കോഡുകള്‍ക്കായി... ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ
സ്കൂള്‍ കോഡ് യൂണിഫിക്കേഷന്‍ സൈറ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
 അദ്ധ്യാപകരുടെ അന്തര്‍ ജില്ലാ സ്ഥലംമാറ്റം

2013-14 വര്‍ഷത്തെ അന്തര്‍ജില്ലാ സ്ഥലംമാറ്റത്തിനായി ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ഇവിടെ ക്ലിക്ക്     ചെയ്ത് സൈറ്റില്‍ പ്രവേശിക്ക
സര്‍ക്കുലറിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ  
അവസാന തീയതി 26.4.14
..............................................................................................................
 

2013-14 വര്‍ഷത്തെ OBC Prematric അര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
ലിസ്റ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ  
.......... .....................................................................
ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് പൊളിച്ചു മാറ്റിയ കോഴിക്കോട് മലാപറമ്പ് എല്‍പി സ്കൂള്‍
പ്രതിഷേധിക്കുക...ഇന്ന് 11..4.14 ന് വൈകിട്ട് സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുമ്പില്‍ പ്രതിഷേധം..
പി എഫ് ലോണ്‍,ഏണ്‍ഡ് ലീവ് സറണ്ടര്‍ എന്നിവ ട്രഷറികളില്‍ നിന്നും മാറി കൊടുക്കേണ്ട എന്ന ഉത്തരവിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതിഷേധിക്കുക,,പ്രതികരിക്കുക


  BY  Transfer Promotion of HSST  Junior  TO senior 


HINDI CLICK HERE                 ZOOLOGY CLICK HERE

TAMIL CLICK HERE                 POLITICAL SCIENCE CLICK HERE

HISTORY CLICK HERE              COM.SCIENCE CLICK HERE

ENGLISH CLICK HERE       

MALAYALAM CLICK HERE         MATHS  CLICK HERE
2014-15 വര്‍ഷത്തെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 
 പ്രൈമറിHM,അധ്യാപകര്‍,ഹൈസ്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ ഇവരുടെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം അവസാന തിയതി  31.3.2014 .

സര്‍ക്കുലറിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ 
 ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റിലായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ
  
2014-15 വര്‍ഷത്തെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റംHS HM/AEO അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു,
അവസാന തീയതി 19.4.2014
ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റിലായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ
സര്‍ക്കുലറിനായി സര്‍ക്കുലര്‍ 1       സര്‍ക്കുലര്‍ 2    

പഞ്ചായത്ത് സ്കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം  സര്‍ക്കുലര്‍ 
 

സ്പാര്‍ക്കില്‍ ഇനിയും ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ എന്റര്‍ചെയ്യാന്‍ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഈഫോം പൂരിപ്പിച്ച് എല്ലാ വിവരങ്ങളും 15.4.2014 നു മുമ്പായി സ്പാര്‍ക്കില്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യണം .അല്ലാത്ത പക്ഷം ഏപ്രില്‍ മാസത്തെ ശമ്പളം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാന്‍ വിഷമമുണ്ടാകമെന്ന് സ്പാര്‍ക്ക് അറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു. ഉത്തരവിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ  


 
സ്റ്റാഫ്  ഫിക്സേഷന്‍ പുതിയ ക്ലാരിഫിക്കേഷന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂവോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ
സ്റ്റാഫ് ഫിക്ലേഷന്‍---പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ
ഇന്‍കം ടാക്സ് റ്റി ഡി എസ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ചെയ്യാന്‍ താമസിച്ച പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്ക് ഫൈന്‍ ചുമത്താനാനുള്ള ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി.


സ്കൂള്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ച് 5 നു മുമ്പ്

സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍,എയിഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം,വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ച വര്‍ഷം ,നൂണ്‍ ഫീഡിംഗ് പാചകക്കാര്‍ തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ച് 5 നു മുമ്പായി ഓണ്‍ലൈനില്‍ നല്‍കേണ്ടാതാണ്,സമ്പൂര്‍ണ്ണയുടെ യുസര്‍നെയിം,പാസ്സ് വേര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുക
സര്‍ക്കുലറിനായി  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റിനായി   ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക