..കെ എസ് ടി എ യില്‍ അണിചേരൂ,പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാവലാളാകൂ.‌‌‌‌‌
.ഓണ്‍ലൈന്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ഉത്തരവ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ...Fourth quarter E TDS last date 31/05/2018..USS/LSS Result published
Showing posts with label GOVT.ORDERS. Show all posts
Showing posts with label GOVT.ORDERS. Show all posts

18 May 2018

DAILY WAGE TEACHER APPOINTMENT 2018-19

  GOVT SCHOOL     AIDED 

ഈ ഉത്തരവിൽ പ്രതിപാദിച്ച 249/2002 dt 14.8.2002 ഉത്തരവ്  CLICK HERE

ഈ ഉത്തരവിൽ പ്രതിപാദിച്ച 382/2004 dt 20.12.2004  ഉത്തരവ് CLICK HERE


  വേതനം പുതുക്കിയ 56/2017 dt 28/4/2017ഫിനാൻസ് ഉത്തരവ് CLICK HERE

2 Sep 2017

MAINTAINING SEPARATE SENIORITY LIST FOR LPSA AND UPSA  

ORDER
   
STUDENTS INSURANCE SCHEME     GUIDELINES

24 Aug 2017

ദിവസ ദിവസവേതനക്കാർക്കും ധനവകുപ്പിന്റെ ഓണപ്പരിഗണന

കരാർ ജീവനക്കാർക്കും ദിവസവേതനക്കാർക്കും കൂടി ഈ ഓണത്തിന് മുൻകൂർ ശമ്പളം നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി   ORDER

 ============================================
 Special Allowance to Differently Abled Employees- Enhanced-Orders  ORDER

K TET ANSWER KEY  CATEGORY 1   CATEGORY 2    CATEGORY 4    CATEGORY 3   

9 Jun 2017

ദിവസ വേതന അധ്യാപകരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവുകൾ

ഈ വർഷം  നിയമനം നടത്താനുള്ള ഉത്തരവ്      CLICK HERE

ഈ ഉത്തരവിൽ പ്രതിപാദിച്ച 249/2002 dt 14.8.2002 ഉത്തരവ്  CLICK HERE

ഈ ഉത്തരവിൽ പ്രതിപാദിച്ച 382/2004 dt 20.12.2004  ഉത്തരവ് CLICK HERE

ഈ ഉത്തരവിൽ പ്രതിപാദിച്ച 28/2016  dt 26.2.2016 ഉത്തരവ് CLICK HERE


  വേതനം പുതുക്കിയ പുതിയ ഫിനാൻസ് ഉത്തരവ് CLICK HERE
 ===============================

 GOOGLE MAP__graphical help  HERE

31 May 2017

GPF/KASEPF LOAN LIMIT SANCTION ENHASED ORDER  

HSS HSS LIMIT
Primary HM  -                         Rs.1,30000/-
AEO, PA to deo, HS HM         Rs.2,60000/-
DEO, AA to dd                          Rs.3,90000/-
DDE                                            Rs.5,25000/- 


DAILY WAGES APPOINTMENT  FORMER ORDERS ORDER 1       ORDER 2 

NOON MEAL PROGRAMME 2017-18  HERE  

 GREEN PROTOCOL CIRCULAR

20 Feb 2017

HS HM (PANCHAYATH SCHOOL) TRANSFER 2017-18 order

GOVT Employees transfer Norms  ORDER

14 Feb 2017

STATUTORY PENSION OPTION FORM AND ORDER HERE

 SLI 
ADMISSION FORM HERE
 INSTRUCTION TO FILL HERE
CLAIM FORM HERE


30 May 2015

2015-16 വര്‍ഷത്തെ സ്കൂള്‍ കലണ്ടര്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കൂ

 പ്രൈമറി HM പ്രോമോഷന്‍  50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് KER ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ലെന്ന ഉത്തരവ് ഇവിടെ 

Sixth working day proforma CLICK HERE

2 Mar 2014സ്കൂള്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ച് 5 നു മുമ്പ്

സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍,എയിഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം,വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ച വര്‍ഷം ,നൂണ്‍ ഫീഡിംഗ് പാചകക്കാര്‍ തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ച് 5 നു മുമ്പായി ഓണ്‍ലൈനില്‍ നല്‍കേണ്ടാതാണ്,സമ്പൂര്‍ണ്ണയുടെ യുസര്‍നെയിം,പാസ്സ് വേര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുക
സര്‍ക്കുലറിനായി  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റിനായി   ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക