. ..കെ എസ് ടി എ യില്‍ അണിചേരൂ,പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ രക്ഷിക്കൂ.|HBA seniority list published. 2014-15 വര്‍ഷത്തെ OBC പ്രി മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അവസാന ദിവസം 31.10.2014|GPF ,TA/NRA അപേക്ഷകളില്‍ 14 ദിവസത്തിനകം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ള DPI നിര്‍ദ്ദേശത്തിനായി see GOVT ORDER MENU| സ്പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നും PF ,TA ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ബില്ലുകള്‍ എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമായി.|‌
ദേശാഭിമാനി അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് ആറ്റിങ്ങല്‍ ഉപജില്ലാ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അര്‍ഹത നേടിയ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും വിശദവിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2014 സെപ്തംബര്‍ 30 നു മുമ്പായി എന്‍ട്രി ചെയ്യേണ്ടതാണ്.‌ 2014-15 വര്‍ഷത്തെ OBC പ്രി മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.കേരളത്തിലെ ഏതു സ്കൂളിലേയും 2014-15 വര്‍ഷത്തെ സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷന്‍ വിശദാംശങ്ഹള്‍ അറിയാന്‍ CLICK MENU BAR-6th working day |.GPF ,TA/NRA അപേക്ഷകളില്‍ 14 ദിവസത്തിനകം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ള DPI നിര്‍ദ്ദേശത്തിനായി ,മലയാളം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് ..ഭാഷാ വിഷയങ്ങളുടെ ഹാന്‍ഡ്ബുക്ക് 3,4,അധ്യായങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു,,see HANDBOOK MENU

അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് ആറ്റിങ്ങല്‍ ഉപജില്ല എന്‍ട്രി ചെയ്യാന്‍

Showing posts with label GOVT.ORDERS. Show all posts
Showing posts with label GOVT.ORDERS. Show all posts


സ്കൂള്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ച് 5 നു മുമ്പ്

സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍,എയിഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം,വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ച വര്‍ഷം ,നൂണ്‍ ഫീഡിംഗ് പാചകക്കാര്‍ തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ച് 5 നു മുമ്പായി ഓണ്‍ലൈനില്‍ നല്‍കേണ്ടാതാണ്,സമ്പൂര്‍ണ്ണയുടെ യുസര്‍നെയിം,പാസ്സ് വേര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുക
സര്‍ക്കുലറിനായി  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റിനായി   ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക