. ..കെ എസ് ടി എ യില്‍ അണിചേരൂ,പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ രക്ഷിക്കൂ.|തിരു.ജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവം 2015 ജനു.6-9 GGHSS ആറ്റിങ്ങല്‍|ദേശീയഗെയിംസിന് ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ വളന്റിയര്‍ ആകുന്ന HSS വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 3% ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് | സ്പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നും PF ,TA ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ബില്ലുകള്‍ എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമായി.|‌
ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് 2014-15 . . 31.12.14 നു മുമ്പായി സൈറ്റില്‍ പരിശോധിച്ച് ബാങ്ക് വിവരങ്ങള്‍ അര്‍ഹതയുള്ളഎല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. |HSS പരീക്ഷാ ടൈംടേബിള്‍ ,സ്കീം ഓഫ് വര്‍ക്ക് ഇവ താഴെ പോസ്റ്റില്‍../..ദേശീയഗെയിംസിന് ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ വളന്റിയര്‍ ആകുന്ന HSS വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 3% ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ..... |.
Showing posts with label GOVT.ORDERS. Show all posts
Showing posts with label GOVT.ORDERS. Show all posts


സ്കൂള്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ച് 5 നു മുമ്പ്

സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍,എയിഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം,വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ച വര്‍ഷം ,നൂണ്‍ ഫീഡിംഗ് പാചകക്കാര്‍ തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ച് 5 നു മുമ്പായി ഓണ്‍ലൈനില്‍ നല്‍കേണ്ടാതാണ്,സമ്പൂര്‍ണ്ണയുടെ യുസര്‍നെയിം,പാസ്സ് വേര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുക
സര്‍ക്കുലറിനായി  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റിനായി   ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക